Zapisy uczniów do klas I w szkołach podstawowych w gminie Grodzisk Wielkopolski
Dodano: 2019-03-11

 

 

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w dniach od 25 marca 2019 r.  do 12 kwietnia 2019 r. trwać będą zapisy uczniów do klas I szkół podstawowych Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej wraz z adresem zamieszkania. Wypełnione druki rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka. Wniosek można pobrać na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego, szkół lub odebrać osobiście w sekretariacie szkoły. W załączeniu informacja dotycząca nowych obwodów szkół od 1.09.2019 r. (wykaz miejscowości oraz ulic), która pozwoli rodzicom zweryfikować do jakiej szkoły zapisać swoje dziecko.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka

Obwody szkół