Kontakt

Centrum Usług Wspólnych
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D
62 - 065   Grodzisk Wielkopolski
 
e-mail :  sekretariat@cuwgrodzisk.pl
 
- Sekretariat - 
tel. 61 22 71 290
fax 61 22 71 291
 
- Dyrektor -
Rafał Sikorski
tel. 61 22 71 292
 
 - Główna Księgowa -
Bożena Skrzypczak
tel. 61 22 71 293
 
- Płace-
tel. 61 22 71 294
 
 - Księgowość -
tel. 61 22 71 295
 
- Remonty, dowozy szkolne -
tel. 61 22 71 296