Szkoły i placówki oświatowe dotowane przez gminę

Nazwa Adres Telefon Strona www
Prywatne Przedszkole Akademia Maluchów Nr 2  w Grodzisku Wielkopolskim Żwirowa 15A                        62-065 Grodzisk Wielkopolski  500 207 714 www.naukaplus.pl
Niepubliczna Szkoła Podstawowa                     w Grodzisku Wielkopolskim Żwirowa 15A                        62-065 Grodzisk Wielkopolski   500 207 714    www.naukaplus.pl
Prywatne Przedszkole Bobo-Wiercipięta              w Grodzisku Wielkopolskim Winna 30                              62-065 Grodzisk Wielkopolski 605 254 686 www.bobowiercipieta.pl
Prywatne Przedszkole Wiercipięta                       w Grodzisku Wielkopolskim Osiedle Wojska Polskiego 110   62-065 Grodzisk Wielkopolski 697 082 149 www.przedszkolewiercipieta.pl
Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka                w Grodzisku Wielkopolskim

Winna 12                              62-065 Grodzisk Wielkopolski

605 734 734 www.chatkapuchatka-grodzisk.pl